Ljudi kažu da fotografija ne laže. Ja kažem da laže.

— David LaChapelle