Ako ti fotografije nisu dobre, nisi dovoljno blizu.

— Robert Cappa