Ljudi kažu da fotografija ne laže. Ja kažem da laže.

— David LaChapelle
Share

moja osobna stranica posvećena fotografiji