.

Najbitniji dio fotoaparata je ona komponenta koja se nalazi nekoliko centimetara iza njega.

— Ansel Adams